Algemene Informatie

Per leeftijdscategorie is er binnen ons IKC, afgestemd op de behoefte van u en uw kind(eren), altijd een passend aanbod; of het nu gaat om opvang, onderwijs of peuterspeelzaalwerk, om muziekles of naschoolse sportactiviteiten.

Wij werken er hard aan om alle informatie op een punt te verzamelen. Een aantal zaken hebben wij al vanuit de gezamenlijke IKC- gedachte beschreven, op andere plekken verwijzen wij u naar de partnerstichtingen.

Via onderstaande links vindt u meer informatie over het hele IKC.In de Familiekalender vindt u, naast belangrijke data een beschrijving vande dagelijkse gang van zaken in het IKC. Via de links in het menu vindt u specifieke informatie per geleding of per groep.


Schooltijden
Vakanties en vrije dagen 2020-2021

Uiteraard zijn wij graag bereid de kansen voor uw kind samen met u te bespreken.
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Wij ontmoeten u graag!

Contactgegevens

Basisschool Loedoes

Hulsestraat 1
6135 JK Sittard