Informatie

IKC Loedoes is gelegen aan de Hulsestraat in de wijk Hoogveld in Sittard.
Dagelijks komen de kinderen van Kinderdagverblijf Loedoes, het Kinderdagcentrum, de Peuterspeelzaal en de groepen 1 t/m8 op de Hulsestraat bijeen. Ook voor-, tussen- en naschoolse opvang van deze groepen heeft plaats op deze locatie.

Contactgegevens

Basisschool Loedoes

Hulsestraat 1
6135 JK Sittard