Medezeggenschapsraad basisschool

De medezeggenschapsraad van Loedoes bestaat uit de volgende mensen:

Oudergeleding

Karlijn Hendriks
Voorzitter
Stefan Hollands
Penningmeester
Wendy Bosker
Vice-voorzitter
Mike Storcken
Personeelsgeleding
Janine
Hanneke
Ramona
Manon
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties voor de MR?
Mail ons dan: mr@loedoes.nl

Contactgegevens

Basisschool Loedoes

Hulsestraat 1
6135 JK Sittard