Ouderbijdrage en machtiging

Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
De jaarlijkse ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar €27,50 per kind.

De ouderbijdrage is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van OV Loedoes d.d. 12 oktober 2016. Voor kinderen die starten na 1 januari bedraagt de ouderbijdrage €20,-

Ouderbijdrage, wat en waarom?
Onderwijs op de basisschool is gratis. Om activiteiten te organiseren die niet uit het onderwijsbudget van de overheid kunnen worden betaald, vraagt de oudervereniging aan de ouders een jaarlijkse bijdrage. Hiermee financieren wij activiteiten zoals o.a. het Lente- en Winterfeest, carnaval, de sportdag, sinterklaas en de schoolreis. Oudervereniging Loedoes is een zelfstandige organisatie die het innen en beheren van de gelden uit de ouderbijdrage verzorgt.

Betaling van de ouderbijdrage
U kunt de ouderbijdrage betalen door het afgeven van een automatische incasso. De oudervereniging incasseert dan aan het begin van ieder schooljaar de ouderbijdrage van uw kind(eren). Zodra uw kind basisschool Loedoes verlaat, wordt de incasso direct stopgezet.

Door het invullen van bijgevoegd machtigingsformulier gaat u akkoorrd met de automatisch incasso.

Indien u de ouderbijdrage zelf wilt overmaken, verzoeken wij u om het bedrag vóór 1-12-2019 over te maken naar NL23INGB0002274547 t.a.v. Oudervereniging basisschool Loedoes. Wilt u hierbij aub de naam en groep van uw kind vermelden!

Indien uw kind uit vrije keuze onze school verlaat, wordt de ouderbijdrage niet gerestitueerd.

Financieel verslag en begroting
Het financieel jaarverslag en de begroting worden gepresenteerd en toegelicht tijdens de Algemene Ledenvergaderng in aanwezigheid van de MR en directie. Het verslag van de ALV kunt u terugvinden op de website van IKC Loedoes.

Tot slot
Wij gaan er van uit dat u bij de aanmelding van uw kind heeft gekozen voor basisschool Loedoes met al haar ontwikkelingsgerichte activiteiten en dus bereid bent om de jaarlijkse kosten daarvan te dragen. Zonder uw bijdrage kunnen wij al onze activiteiten niet organiseren!
Indien u er echter voor kiest de ouderbijdarge niet te betalen, kan uw kind geen aanspraak maken op deelname aan de activiteiten. Wij zijn dan helaas genoodzaakt uw kind niet te laten deelnemen aan o.a. het jaarlijkse schoolreisje.

We hopen samen met u te zorgen voor een mooi schooljaar vol leuke en leerzame activiteiten voor onze kinderen. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Vragen? Mail naar ov_loedoes@kindante.nl

Als u hier klikt treft u het machtigingsformulier aan.

Contactgegevens

Basisschool Loedoes

Hulsestraat 1
6135 JK Sittard