Oudervereniging Loedoes

Algemene Info

Op onze school is een oudervereniging aanwezig. Samen met het team van leerkrachten organiseren wij activiteiten die niet uit het onderwijsbudget betaald kunnen worden, zoals het Lente- en Winterfeest, Carnaval, de sportdag, Sinterklaas en de schoolreis. We denken mee over de opzet en helpen met de uitvoering. Ook de schoolkrant en de schoolfotograaf worden door ons geregeld.
De oudervereniging (OV) heeft tevens als doel ouders meer bij het schoolgebeuren te betrekken, want hoe groter de betrokkenheid van ouders, hoe leuker en beter het is voor de ontwikkeling van onze kinderen. Hulpouders zijn dan ook altijd welkom!

De ouderbijdrage
De activiteiten worden bekostigd vanuit de jaarlijkse ouderbijdrage. Dankzij deze bijdrage kan basisschool Loedoes voor haar kinderen activiteiten organiseren die niet vergoed worden door de overheid. OV Loedoes draagt zorg voor het innen en beheren van de gelden uit de ouderbijdrage. Meer informatie over de betaling van de ouderbijdrage vindt u in de folder Ouderbijdrage.

Overige inkomsten
Naast de ouderbijdrage probeert de oudervereniging extra inkomsten te genereren. Zoals sponsoring, Reshare: inzameling van herbruikbare materialen (kleding, batterijen) en het werven van adverteerders voor de schoolkrant. Ook zijn we steeds op zoek naar andere initiatieven, denk bijvoorbeeld aan een (kerst-)kaartenactie of activiteiten tijdens de Kennedymars.

De vereniging
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur van de vereniging. De leden van OV Loedoes vergaderen ca. 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Aan het begin van het schooljaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze jaarvergadering wordt het financieel jaarverslag gepresenteerd. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de financiŽn van het afgelopen schooljaar. Ook de begroting voor het komende schooljaar wordt besproken. In de ALV wordt tevens de hoogte van de ouderbijdrage voor het komende schooljaar definitief vastgesteld en worden de (bestuurs-)leden (her)(ge)kozen. Ouders kunnen indien gewenst tijdens de vergaderingen hun vragen en opmerkingen stellen aver activiteiten en financiŽn.

Zin om mee te doen?
De leden van de oudervereniging vormen samen een leuke groep van enthousiaste ouders. Lijkt het u leuk om meer betrokken te zijn bij de school van uw kind en actief deel te nemen aan de oudervereniging? Neem dan contact met ons op of kom naar een van de vergaderingen. Data staan vermeld op www.loedoes.nl. Op de website vindt u ook een foto en namen van de OV-leden.

Ons emailadres voor info en vragen is ov_loedoes@loedoes.nl.

Contactgegevens

Basisschool Loedoes

Hulsestraat 1
6135 JK Sittard