Overblijven

Tussenschoolse opvang (TSO) ofwel 'Overblijven' kan bij ons op school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Binnen onze school is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een middagpauze van 12.15u tot 13.00u. De kinderen eten een kwartier in de groep, vervolgens gaan zij samen met overblijfkrachten en één leerkracht per plein buiten spelen. Bij slecht weer wordt er binnen gelegenheid gegeven om samen een spel te spelen of in de gymzaal aan een bewegingsspel deel te nemen.

Voor het overblijven wordt een vergoeding gevraagd van 60 euro per kind per schooljaar, ongeacht het aantal keren dat uw kind per week overblijft. Wanneer u eens een keer incidenteel wil afnemen kan dit ook. Dit kost 2 euro per keer dat uw kind overblijft.
Wanneer uw kind later in het jaar instroomt is de vergoeding hierop aangepast. 
In onderstaande tabel vindt u de bedragen behorende bij de maand waarin uw kind instroomt:
 Start op school Bedrag in euro's 
 Augustus en September  60,00 
 Oktober  55,00
 November   50,00
 December   45,00
 Januari  40,00
 Februari  35,00
 Maart  30,00 
 April  25,00 
 Mei  20,00 
 Juni en Juli  15,00

Dit bedrag dient u zelf, binnen twee weken na de start op school, over te maken op rekeningnummer NL65RABO0113815484 tnv Stichting Kindante inzake Loedoes te Sittard, onder vermelding van 'Overblijven', de naam van uw kind en de groep van uw kind. U ontvangt hiervoor van ons geen aanvullende rekening. Indien wij genoodzaakt zijn een aanmaning te sturen zullen wij de kosten in rekening moeten brengen.

Indien uw kind uit vrije keuze tussentijds onze school verlaat wordt het geldt niet geretourneerd.

U kunt er ook voor kiezen uw kind tussen de middag op te halen en thuis te eten. U mag uw kind dan om 12.15 uur ophalen, en wij zien uw kind graag om 13.00 uur, bij aanvang van de lessen, weer in de klas. 
 

Contactgegevens

Basisschool Loedoes

Hulsestraat 1
6135 JK Sittard