Passend Onderwijs

Binnen IKC gaan wij uit van verschillen. Elk mens is uniek en heeft zijn of haar eigen talenten en mogelijkheden.
Hoewel de Wet Passend Onderwijs formeel alleen betreking heeft op de basisschool van het IKC, is de manier van werken binnen het gehele IKC van toepassing.

In de zorgparagraaf van ons Schoolplan kunt u lezen hoe wij ons onderwijs vorm geven en ook hoe we omgaan met aanvullende onderwijszorg binnen de school. Deze gedachte trekken wij door binnen het IKC.
In het kader van Passend Onderwijs hebben wij aanvullend onze basiszorg en aanvullende zorg beschreven in een OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel (OZOP). Dit document kunt u, samen met een aanvulling en een samenvatting vinden via onderstaande links.

Wanneer u als ouder erover denkt om uw kind aan te melden, nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk gesprek. Ook wanneer uw kind een specifieke ontwikkelbehoefte of zorgvraag heeft,denken wij graag mee over afstemming van het aanbod op de behoeften van uw kind. U kunt vrijblijvend een afspraak maken met onze directie of een van de intern begeleiders.

OnderwijsZorg en Ontwikkel Profiel
Aanvulling OnderwijsZorg en Ontwikkel Profiel
Samenvatting OnderwijsZorg en Ontwikkel Profiel


Algemene achtergronden rond Passend Onderwijs vindt u onder meer via de Rijksoverheid.

Contactgegevens

Basisschool Loedoes

Hulsestraat 1
6135 JK Sittard