Hoofdluis

Wij zijn hoofdluis graag de baas. Dat lukt ons het best wanneer we op de medewerking van u als ouder mogen rekenen.
Ook binnen IKC Loedoes komt soms hoofdluis voor. Een gedreven team van hulpouders voert met regelmaat controles uit bij alle kinderen, met als doel hoofdluis tijdig te signaleren en verspreiding tegen te gaan.
Wanneer er luizen of neten bij uw kind gesignaleerd worden, stellen we u hiervan direct op de hoogte. Het kind dient dan zo snel mogelijk (na schooltijd) thuis behandeld te worden met een luizen dodend middel.

Een uitgebreide versie van ons Protocol Hoofdluis en een Kaminstructie vindt u hier.

Contactgegevens

Basisschool Loedoes

Hulsestraat 1
6135 JK Sittard