Onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod IKC Loedoes
Bij IKC Loedoes wordt elk kind gezien. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Elk kind is bijzonder en mag er zijn. Kinderen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Vanuit dit standpunt willen we de kinderen van IKC Loedoes zich laten ontwikkelen tot zelfstandige mensen, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces om zo te komen tot persoonlijke groei; worden wie je bent.

Ons onderwijsaanbod
Om met ons onderwijsaanbod aan te sluiten bij onze standpunten hebben we gekozen om te werken met boeiend onderwijs. Boeiend onderwijs hoort bij de onderwijsvernieuwing ‘natuurlijk leren’ en is gebaseerd op 5 onderdelen:
• gemeenschappelijke visie: wat willen wij als school samen uitstralen? Wat is er voor ons belangrijk?
• persoonlijk meesterschap: Hoe is je eigen ontwikkeling en kijk op zaken?
• systeemdenken: allerlei zaken die op school of in de klas gebeuren hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar.
• mentale modellen: Onze opvattingen en handelingspatronen die vaak niet bewust plaatsvinden.
• teamleren: Leren en werken van en met elkaar.

Innerlijke betrokkenheid is van groot belang om optimale leerresultaten te kunnen behalen. Daarom proberen we onderwijsleersituaties zo vorm te geven dat deze voor zowel leerling als leerkracht uitdagend zijn. We maken daarom ook veel gebruik van coöperatieve werkvormen. In onze groepen is een rode lijn te zien wat betreft werkvormen en leermateriaal.

Snappet
Snappet is een complete adaptieve lesmethode voor alle kernvakken. De lesstof  is gebaseerd op de didactiek van onze methoden, gecombineerd met het inzicht om alles uit iedere leerling te halen. In Snappet maken leerlingen opdrachten, zoals ze dat anders in een werkboek of schrift doen. Wij werken met laptops waarop een koppeling is gemaakt met de software van Snappet.

Naast Snappet werken wij ook nog bij bepaalde vakken (denk aan W.O. en schrijven) in een papieren werkboek. We maken hierbij wel gebruik van de bijhorende digitale software.

O&O
Sinds dit schooljaar zijn we gestart met O&O (onderzoekend en ontwerpend leren). Onderzoekend en ontwerpend leren is een didactische aanpak welke geïntegreerd kan worden in alle vakgebieden, maar specifiek erg goed past bij wetenschap & technologie. Ook worden met deze aanpak de vaardigheden ontwikkeld die leerlingen in de huidige tijd van technologische ontwikkeling nodig hebben. Bij het O&O leren worden vaardigheden in samenhang aangeleerd. Ze zetten hun creativiteit en denkvaardigheid in om een probleem op te lossen of een vraag te beantwoorden. Hierbij komen ook de 21e eeuwse vaardigheden aan bod zoals samenwerken, communiceren en het probleemoplossend vermogen inzetten. Leerlingen krijgen de kans om hun talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. Ze ontdekken zelf meer van de wereld vanuit eigen interesse

Cookie instellingen