Oudervereniging

Oudervereniging Loedoes

De normale lessen op school zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast dragen ook feestelijke activiteiten bij aan het plezier dat de kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school. Daarom is aan IKC Loedoes een oudervereniging verbonden: OV Loedoes.

Onze doelstelling
OV Loedoes stelt zich ten doel om de samenwerking en het contact tussen ouders/verzorgers en school te bevorderen, ouders/verzorgers meer te betrekken bij binnen- en buitenschoolse activiteiten en zelfstandig activiteiten te organiseren of ondersteuning te bieden bij deze activiteiten. 
 
Wat doen we?
De oudervereniging helpt de school bij het organiseren van activiteiten en evenementen die plaatsvinden in en rond de school. Zo organiseren we jaarlijks de volgende feesten:
 

  • Sint Maarten
  • Sinterklaas
  • Winterfeest
  • Carnaval
  • Lentefeest
  • Schoolreisje
  • Schoolverlaterskamp

 
Er wordt altijd samengewerkt met de teamleden van school zodat we er samen voor zorgen dat alle leerlingen een leerzame en plezierige schooltijd hebben op IKC Loedoes.
 
Hoe werken we?
De oudervereniging bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen van IKC Loedoes. De leden van OV Loedoes worden vertegenwoordigd door een officieel gekozen bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. OV Loedoes staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als rechtspersoon onder de naam ‘Oudervereniging Basisschool Loedoes’ onder nummer 14080067.
 
Werkgroepen

Voor iedere activiteit wordt er aan het eind van elk schooljaar een werkgroep samengesteld van ongeveer vier OV-leden waarvan minstens één bestuurslid van de OV. Elke werkgroep organiseert in samenspraak met een of twee teamleden van school de activiteit. Na afloop van een activiteit wordt deze geëvalueerd waarbij de verbeterpunten worden meegenomen naar het volgende jaar. 
 
Bij grotere activiteiten en evenementen, zoals het versieren van de school of carnaval, vragen wij hulp aan andere OV-leden en/of hulpouders.
 
Algemene Ledenvergadering
OV Loedoes vergadert een aantal keer per jaar. Aan het begin van elk schooljaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats waarin de begroting en het nieuwe bedrag voor de ouderbijdrage wordt vastgesteld.
 
Waarom een ouderbijdrage?
Onderwijs op de basisschool is gratis. Extra activiteiten als Sint Maarten, het Sinterklaasfeest, het Lente- en Winterfeest, carnaval en de schoolreis kunnen niet worden betaald uit het onderwijsbudget van de overheid. Daarom zet de oudervereniging zich het hele jaar door in om deze leerzame en leuke activiteiten toch te kunnen organiseren voor alle kinderen. Om dit alles te kunnen bekostigen, hebben we je hulp hard nodig in de vorm van de jaarlijkse ouderbijdrage.

De jaarlijkse ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Aangezien de ouderbijdrage de kosten van bovengenoemde activiteiten precies dekt, rekenen we op je deelname. Ben je niet in de gelegenheid om de ouderbijdrage te betalen, dan mag je kind nog steeds meedoen aan alle activiteiten. Wel vragen we je om contact op te nemen met de penningmeester Sandra Duchhart-Hautermans, de leerkracht van je kind of de directeur van de school om samen te zoeken naar een passende oplossing.

Onze aanpak bij allergieën en eetvoorkeuren
Bij veel van de activiteiten zorgt OV Loedoes ook voor een bijbehorende versnapering zoals een traktatie met Sint Maarten, strooigoed tijdens het Sinterklaasfeest of een feestmaal tijdens het winterfeest. Is je kind allergisch voor bijvoorbeeld koemelk, gluten of pinda’s of mag je kind bepaald voedsel niet nuttigen uit overtuiging dan houdt OV Loedoes hier in bepaalde gevallen rekening mee. De aanpak bij allergieën en eetvoorkeuren is als volgt:
 
Onze aanpak bij allergieën en eetvoorkeuren is als volgt:

Eetmomenten georganiseerd door de oudervereniging
Bij activiteiten waarbij samen eten centraal staat als onderdeel van de activiteit houdt de oudervereniging rekening met allergieën of eetvoorkeuren. Op die momenten zorgen we ervoor dat alle kinderen voorzien worden. Denk hierbij aan het samen eten tijdens het winterfeest of een schoolpicknick.

Traktaties uitgedeeld door de oudervereniging
Bij activiteiten waarbij de OV een traktatie uitdeelt, ontvangen alle kinderen dezelfde traktatie zonder dat er gekeken wordt naar allergieën en eetvoorkeuren. Uiteraard wordt de leerkracht vooraf geïnformeerd zodat – indien nodig – er samen met de ouders van een leerling afgestemd kan worden over een alternatief. Denk aan chocoladepaaseitjes bij het lentefeest of strooigoed tijdens het Sinterklaasfeest. 
 
Aanmelden als nieuw OV-lid of hulpouder
OV Loedoes is elk jaar op zoek naar nieuwe leden en hulpouders. Ook jouw hulp kunnen wij goed gebruiken. Lijkt het je leuk om mee te helpen je kind(eren) een nog fijnere tijd op IKC Loedoes te geven? Meld je dan aan als OV-lid of hulpouder via ov_loedoes@kindante.nl.

Contact
Heb je een vraag voor de OV? Neem contact op via ov_loedoes@kindante.nl.

 


 

Cookie instellingen