MR IKC Loedoes

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende geledingen:

Oudergeleding: 
Karlijn Hendriks (voorzitter)
Stefan Hollands (penningmeester)
Wendy Bokser (vice-voorzitter)
Mike Storken

Personeelsgeleding:
Janine Bemelmans
Manon Gubbels
Hanneke Extra
Claire Limpens 

Adviserende rol:
Ilona Beaumont (directeur) 

Documenten: 
Huishoudelijk reglement MR Loedoes (2017)
MR reglement Kindante (februari 2017)

Vergadermomenten schooljaar 2020-2021

Donderdag 17 september  19.30 - 21.30
Dinsdag 17 november  19.30 - 21.30
Dinsdag 19 januari 19.30 - 21.30
Maandag 15 maart  19.30 - 21.30
Donderdag 27 mei 19.30 - 21.30


Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of wilt u lid worden van de MR? 
Mail ons dan gerust: mr.loedoes@kindante.nl


 

Cookie instellingen