Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende geledingen:

Oudergeleding: 
Wendy Bokser (voorzitter)
Ard Kolkman (vicevoorzitter)
Ard Kolkman (penningmeester)
Lonneke Creusen

Personeelsgeleding:
Manon Gubbels
Linda Levels
Claire Limpens 

Adviserende rol:
Ilona Beaumont (directeur) 

Documenten: 
Huishoudelijk reglement MR Loedoes (2017)
MR reglement Kindante (februari 2017)

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of wil je lid worden van de MR? 
Mail ons dan gerust: mr.loedoes@kindante.nl


 

Cookie instellingen