Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende geledingen:

Oudergeleding: 
Wendy Bokser (voorzitter)
Mike Storken (vice-voorzitter)
Ard Kolkman (penningmeester)
Linda Levels

Personeelsgeleding:
Janine Bemelmans
Manon Gubbels
Hanneke Extra
Claire Limpens 

Adviserende rol:
Ilona Beaumont (directeur) 

Documenten: 
Huishoudelijk reglement MR Loedoes (2017)
MR reglement Kindante (februari 2017)

Vergadermomenten schooljaar 2021-2022

Dinsdag 28 september  19.30 - 21.30
Dinsdag 23 november 19.30 - 21.30
Donderdag 27 januari 19.30 - 21.30
Dinsdag 29 maart  19.30 - 21.30
Donderdag 19 mei 19.30 - 21.30


Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of wilt u lid worden van de MR? 
Mail ons dan gerust: mr.loedoes@kindante.nl


 

Cookie instellingen