Overblijven (TSO)

Binnen onze school is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een middagpauze van 12.15u tot 13.00u. De kinderen eten een kwartier in de groep, vervolgens gaan zij samen met overblijfkrachten en één leerkracht per plein buiten spelen. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen samen een spel spelen of in de gymzaal met een bewegingsspel meedoen.

Voor het overblijven vragen we een vergoeding van € 75,- per kind per schooljaar, ongeacht het aantal keren dat je kind per week overblijft. Als je kind later instroomt is de vergoeding lager.

Aan het begin van het schooljaar of als je kind net is ingestroomd, ontvang je via ISY een betaalverzoek voor de overblijfbijdrage. Via de link in het betaalverzoek kun je met IDeal betalen.

Als dit een te groot bedrag in een keer is, stuur dan een e-mail naar administratie.loedoes@kindante.nl dan kunnen we samen een betalingsregeling afspreken. 

Als we genoodzaakt zijn een aanmaning te sturen, brengen we de kosten in rekening.

Als je kind het IKC tussentijds vrijwillig verlaat, wordt het geld niet geretourneerd.

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om je kind om 12.15 uur op te halen en thuis te eten. Je
kind verwachten we dan uiterlijk om 13.00u weer in de klas. Vanaf 12.50 uur mag hij/zij weer op het plein.
Cookie instellingen