Overblijven (TSO)

Binnen onze school is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een middagpauze van 12.15u tot 13.00u. De kinderen eten een kwartier in de groep, vervolgens gaan zij samen met overblijfkrachten en één leerkracht per plein buiten spelen. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen samen een spel spelen of in de gymzaal met een bewegingsspel meedoen.

Voor het overblijven vragen we een vergoeding van € 75,- per kind per schooljaar, ongeacht het aantal keren dat je kind per week overblijft. Als je kind later instroomt is de vergoeding lager.

De overblijfvergoeding kun je overmaken op:

NL65 RABO 0113815484 t.n.v. Stichting Kindante | Loedoes te Sittard
met vermelding van:  'overblijven' + naam kind(eren) + groep kind(eren).

Als dit een te groot bedrag in een keer is, stuur dan een e-mail naar administratie.loedoes@kindante.nl dan kunnen we samen een betalingsregeling afspreken. 

Als we genoodzaakt zijn een aanmaning te sturen, brengen we de kosten in rekening.

Als je kind het IKC tussentijds vrijwillig verlaat, wordt het geldt niet geretourneerd.

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om je kind om 12.15 uur op te halen en thuis te eten. Vanaf 12.50 uur is hij/zij weer welkom op het plein. Om uiterlijk 13.00 uur verwachten we je kind weer in de klas. 
 
Cookie instellingen