Overblijven (TSO)

Binnen onze school is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een middagpauze van 12.15u tot 13.00u. De kinderen eten een kwartier in de groep, vervolgens gaan zij samen met overblijfkrachten en één leerkracht per plein buiten spelen. Bij slecht weer wordt er binnen gelegenheid gegeven om samen een spel te spelen of in de gymzaal aan een bewegingsspel deel te nemen.

Wij willen u vragen, indien u de vergoeding van het overblijfgeld nog niet betaald heeft  om het bedrag van 60,00 per schooljaar per kind over te maken naar rekening:

NL65 RABO 0113815484 t.n.v. Sticting Kindante inzake Loedoes te Sittard onder vermelding van:  'overblijven', naam van uw kind(eren) en groep van uw kind(eren).

Is het bezwaarlijk om dit bedrag in 1x te betalen dan kunt u gebruik maken van de betalingsregeling van betalen in 4 termijnen met vervaldatum: 25 september, 25 oktober, 25 november en 20 december 2020.
U dient dit wel vooraf aan te geven via administratie.loedoes@kindante.nl
Indien wij genoodzaakt zijn een aanmaning te sturen zullen wij de kosten in rekening moeten brengen.

Indien uw kind uit vrije keuze tussentijds onze school verlaat wordt het geldt niet geretourneerd.

U kunt er ook voor kiezen uw kind tussen de middag op te halen en thuis te eten. U mag uw kind dan om 12.15 uur ophalen, en wij zien uw kind graag om 13.00 uur, bij aanvang van de lessen, weer in de klas. 

Let op: i.v.m. de huidige Corona maatregelen, zijn we ook bij het overblijven afhankelijk van regels. Mocht uw kind thuis gaan eten, neem dan contact op met de groepsleerkracht over de pauzetijden die we in deze periode handhaven. Deze wijken af van de standaard tijden.
Cookie instellingen