OV IKC Loedoes


De oudervereninging bestaat uit de volgende geledingen: 

Oudergeledingen: 
Sabine Bos (voorzitter)
Sandra Hautermans (penningmeester)
Miriam Hendrix (secretaris/plv voorzitter)

Algemene info
Op IKC Loedoes is een oudervereninging aanwezig. Samen met het team van leerkrachten orgeniseren wij activiteiten die niet uit het onderwijsbudget betaald kunnen worden. Denk hierbij aan het Lente- en Winterfeest, Carnaval, de sportdag, Sinterklaas en de schoolreis. We denken mee over de opzet en helpen met de uitvoering. Ook de schoolkrant en de schoolfotograaf worden door ons geregeld.
De oudervereniging (OV) heeft tevens als doel ouders meer bij het schoolgebeuren te betrekken, want hoe groter de betrokkenheid van ouders, hoe leuker en beter het is voor de ontwikkeling van onze kinderen. Hulpouders zijn dan ook altijd welkom!

De ouderbijdrage
De activiteiten worden bekostigd vanuit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij deze bijdrage kan basisschool Loedoes voor haar kinderen activiteiten organiseren die niet vergoed worden door de overheid. De oudervereninging int ieder jaar een vrijwillige ouderbijdragen. Dit bedrag wordt in het begin van het jaar door de MR vastgesteld. Het is mogelijk om dit bedrag zelf over te maken of te kiezen voor een automatische incasso. 

De vereniging
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur van de vereniging. De leden van OV IKC Loedoes vergaderen ca. 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Aan het begin van het schooljaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze jaarvergadering wordt het financieel jaarverslag gepresenteerd. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de financiën van het afgelopen schooljaar. Ook de begroting voor het komende schooljaar wordt besproken. In de ALV wordt tevens de hoogte van de ouderbijdrage voor het komende schooljaar definitief vastgesteld en worden de
(bestuurs-)leden (her)(ge)kozen. Ouders kunnen indien gewenst tijdens de vergaderingen hun vragen en opmerkingen stellen over activiteiten en financiën.


Zin om mee te doen?
De leden van de oudervereniging vormen samen een leuke groep van enthousiaste ouders. Lijkt het u leuk om meer betrokken te zijn bij de school van uw kind en actief deel te nemen aan de oudervereniging? Neem dan contact met ons op. 

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of wilt lid worden van de OV? 
Mail ons dan gerust: ov_loedoes@kindante.nl
 
 

Cookie instellingen